Kreativna jazbina (šareni svet mašte i inspiracije)

Rad sa decom u radionicama koncipiran je kao jedna velika zabavna pustolovina kako za decu tako i za slikarku. Polaznici radionica istražuju prvo svoju likovnost i kreativnost, a onda se polako upoznaju sa najrazličitijim materjalima i tehnikama rada. Oni slobodno i nesmetano eksperimentišu i istražuju medije kojima mogu najbolje da se igraju, a zatim i da izvedu mala umetnička dela. Mladi stvaraoci uče, razmišljaju i verbalno brane svoje koncepte i ostvarena dela na zadatu temu. Sama radionica nije koncipirana da se u njoj sreću i okupljaju samo talentovani, već je to mesto fuzija ideja i energija. Polaznici na zabavan način kroz konstruktivni crtež uče i modifikuju svoj crtež, igraju se bojama, razmišljaju o reciklaži, redizajnu, dizajnu, animiraju svoje crteže, smišljaju male stripove.

Radionica sarađuje sa vrtićima, institucijam kulture, galerijama i muzejima. Tako polaznici stiču osnovna znanja o pravilima ponašanja u galeriji. Uz stalni podstrek za intelektualnu nadgradnju i usavršavanje, spontano se dolazi do rezultata u vidu stvorenih radova, učvršćivanja stavova o umetničkim i drugim delima i negovanju dobrog ukusa.

Galerija